Skolos vekselis: susipažinkite su šiuo dokumentu ir atsisiųskite pavyzdinę formą

 

Skolos vekselis

Naudojantis greitųjų kreditų bendrovių ar, pavyzdžiui, tarpusavio skolinimosi platformų paslaugomis, paskolos faktas bei visos sąlygos yra nurodomos paskolos sutartyje. Tačiau galimybių patenkinti savo finansinius poreikius, pasiskolinant reikiamą pinigų sumą, yra ne viena. Pats elementariausias pavyzdys – paskola iš draugo. Tikriausiai nereikia sakyti, jog garbės žodžiu, kad pinigai bus grąžinti, pasitikėti negalima. Nukentėti gali ne tik pinigus paskolinęs asmuo, neatgaudamas sau priklausančių pinigų arba priverstas laukti per ilgai, kol skolininkas pagaliau teiksis ištęsėti savo pažadą. Jei skolos faktas nėra įformintas juodu ant balto, nėra garantijos, jog iš skolininko, pavyzdžiui, nebus pareikalauta grąžinti didesnę sumą pinigų, nei buvo pasiskolinta/susitarta.

Skolos vekselis – dokumentas, patvirtinantis skolos atsiradimo faktą ir, svarbiausia, užtikrinantis galimybę paskolintą sumą, išvengiant teisminio kelio, atgauti. Vienas esminių šio dokumento privalumų – paskolai neviršijant 3000 Eur, galimybė jį užpildyti be notaro tarpininkavimo. Surašant skolos vekselį, privalu vadovautis nustatyta šio dokumento forma, nurodant visus būtinus rekvizitus (juos, kaip ir kitą informaciją, susijusią su skolos vekseliu bei šio surašymu, plačiau aptarsime tolimesniame tekste).

Norint išvengti klaidų, dėl kurių vekselis, kaip besąlyginį skolininko (vekselio davėjo) įsipareigojimą apmokėti vekselį, gali netekti galios, rekomenduojame naudotis pavyzdine vekselio forma, kurios šabloną rasite pateiktą žemiau.

Skolos vekselis: kas tai?

Vekselis – tai dokumentas, dėl savo atliekamos funkcijos gali būti vadinamas ir vertybiniu popieriumi, kuriuo tam tikrą nurodytą paskolos sumą įsipareigoja sumokėti jį išrašęs asmuo arba tai atlikti įpareigojamas kitas subjektas.

Paskolos su vekseliu, kaip įrankiu, ne tik patvirtinančiu skolos faktą, bet ir užtikrinančiu galimybę atgauti skolą be bylinėjimosi teisme, populiariausios, kalbant apie sandorius tarp fizinių – fizinių, fizinių – juridinių asmenų, kuriems finansinių paslaugų teikimas įprastai nėra pagrindinė „duona“. Tiesa, galima rasti ir finansinių paslaugų teikėjų, kurių viena iš veiklos sričių (kartais – ir pagrindinė) yra būtent paskolos su vekseliu, įprastai išduodamos žmonėms su bloga kredito istorija, taip papildomai užtikrinant tinkamą finansinių įsipareigojimų vykdymą.

Remiantis LR Civiliniu kodeksu bei šį dokumentą reglamentuojančiu „Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių“ įstatymu, galima kalbėti apie dvi skirtingas vekselių formas. Tai – paprastieji vekseliai ir įsakomieji vekseliai. Esminis šių skolos vekselių skirtumas – faktas, kas prisiima atsakomybę už vekselio apmokėjimą (skolos grąžinimą) jo turėtojui.

 •         Paprastasis vekselis, dar kitaip vadinamas skolos vekseliu – dokumentas, kuriame besąlygiškai sumokėti vekselyje įrašyta sumą įsipareigoja pats jo davėjas. Paprastai tariant, ir vekselio davėjas, ir skolos mokėtojas yra tas pats asmuo/įmonė. Paprastasis vekselis gali būti protestuotinas arba, jei dokumente yra įrašomas žodžių junginys „grąžinti be išlaidų“, neprotestuotinas vekselis.  
 •         Įsakomasis vekselis, kaip ir sufleruoja pats terminas – dokumentas, kuriame vekselio davėjas įpareigoja kitą subjektą (fizinį ar juridinį asmenį) sumokėti reikiamą sumą vekselio turėtojui. Svarbu pabrėžti, jog vekselio davėjas šiuo atveju neprisiima jokios teisinės atsakomybės įvykdyti dokumentus nurodytus reikalavimus. O, įsakomasis vekselis galiojančiu tampa tik tada, kai dokumente nurodytas mokėtojas pažymi, jog besąlygiškai sutinka grąžinti nurodytą sumą. Šis veiksmas yra vadinamas vekselio akceptavimu.

 Vekselio privalumai ir trūkumai, lyginant jį su kitais skolos dokumentais

Paskolų išdavimo procese dominuoja ne vien mūsų aptariamas vekselis, bet ir kiti skolos dokumentai, pavyzdžiui, paskolos sutartys, skolos rašteliai ir kita. Tiesa, vekselis, lyginant su kitais dokumentais, išsiskiria visa eile privalumų ir, ypač – kalbant apie paskolas tarp fizinių asmenų, specialistų rekomenduojamas kaip geresnis sprendimas, norint užtikrinti galimybę sau priklausančius pinigus susigrąžinti greičiau ir paprasčiau, nei, pavyzdžiui, su skolos rašteliu.

 

Ką reikėtų žinoti, prieš pasirašant skolos vekselį?

Skolos vekselis – dokumentas, kurio formą reglamentuoja LR „Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių“ įstatymo 77 straipsnis. Jei nebus bent vieno iš privalomųjų rekvizitų, kuriuos pateikiame ir išsamiau aptariame žemiau arba jie bus užpildyti klaidingai, dokumentas nebus laikomas vekseliu ir, remiantis juo, notaras negalės išduoti vykdomojo įrašo, reikalingo skolos išieškojimui.

Šio straipsnio pradžioje pateikiamas skolos vekselio pavyzdys – dokumentas, kuriuo, norint išvengti klaidų, rekomenduojame vadovautis. Žinoma, jei neturite galimybės jo atsispausdinti, vekselis gali būti išrašomas ir ranka, ant paprasčiausio popieriaus rašto.

Skolos vekselyje yra būtina nurodyti žemiau išvardintą informaciją.

 •         Žodžius, nurodančius sudaromo dokumento paskirtį (priklausomai nuo vekselio rūšies) – „paprastasis vekselis“ arba „įsakomasis vekselis“.
 •         Besąlyginį skolininko įsipareigojimą sumokėti vekselyje nurodytą sumą. Jei, pavyzdžiui, skolos suma, parašyta žodžiais ir skaičiais, nesutampa, remiantis įstatyme numatyta tvarka, teisinga yra laikoma žodžiais pateikta informacija. Jei vekselyje skolos dydis yra nurodytas ne kartą ir pateikti skaičiai skiriasi, teisinga yra laikoma pati mažiausia suma.
 •         Skolos mokėjimo terminą. Priklausomai nuo vekselio davėjo sprendimo ar abipusio susitarimo, vekselyje gali būti nurodoma, jog skola turi būti sumokama iš karto po vekselio pateikimo, per tam tikrą laikotarpį nuo vekselio sudarymo, per tam tikrą laikotarpį nuo vekselio pateikimo arba konkrečiai įvardintą dieną. Vekselyje konkretaus mokėjimo termino nenurodžius, pagal nutylėjimą laikomą, jog mokėjimas turi būti atliekamas, vekselį pateikus. Tais atvejais, kai mokėjimo terminas yra nurodytas kitoks, nei minėjome arba, pavyzdžiui, pateikiami vienas po kito einantys keli terminai, skolos vekselis yra laikomas negaliojančiu.
 •         Skolos grąžinimo vietą.
 •         Vardą ir pavardę (kalbant apie fizinį asmenį) arba įmonės pavadinimą (kalbant apie juridinį asmenį), kam turi būti sumokama vekselyje nurodyta suma. 
 •         Vekselio išrašymo vietą bei datą.
 •         Parašą asmens, kuris išrašė vekselį (davėjo).

Į ką dar atkreipti dėmesį, prieš surašant vekselį?

 •         Pakanka vieno vekselio egzemplioriaus, įteikiamo kreditoriui (dar kitaip vadinamo vekselio turėtoju). Skolą grąžinus, vekselis perduodamas skolininkui (davėjui).
 •         Savarankiškai, tai yra be notarinio patvirtinimo būtinybės, gali būti išrašomi vekseliai, kuriuose nurodyta suma nėra didesnė nei 3000 Eur. Minėtą limitą viršijus, vekselį būtinai turi patvirtinti notaras. 
 •         Rekomenduojama vekselyje nenurodyti daugiau papildomų duomenų, nei reikalauja „Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių“ įstatymas. Pateikdami, pavyzdžiui, asmens kodus, padidėja tikimybė, jog informacijoje gali būti pateikiama klaidų.
 •         Atėjus vekselyje numatytam skolos grąžinimo terminui, kreditorius per kelias dienas turi informuoti skolininką (vekselio davėją) apie būtinybę grąžinti pinigus. Įprastai tai atliekama, išsiunčiant registruotą korespondenciją.
 •         Skolininkui nereaguojant į pranešimą ir nesumokant vekselio, kreditorius turi kreiptis į notarą ir, šiam išdavus vykdomąjį raštą, yra pradedamas priverstinis išieškojimas.

Nors finansų ekspertai pirmenybę teikia finansinėms paslaugoms, suteikiamoms, pasirašant paskolos/kredito sutartį, akivaizdu, jog vekselis, lyginant su žodiniu pasižadėjimu grąžinti pinigus, yra nepalyginamai geresnis sprendimas. Žinoma, kaip jau straipsnyje aptarėme ir dar kartą norime pabrėžti, surašant vekselį, būtina tai atlikti itin atidžiai, teisingai nurodant visus būtinus rekvizitus. 

 

 

 

Rate this post
GAUTI PASKOLOS PASIŪLYMĄ
greitas kreditas palyginimas