Kas yra investicinė paskola?

 

investicinė paskola

Investicinė paskola – tai finansinis produktas, orientuotas ne į asmeninių, o į verslo poreikių, susijusių su vieno ar kito projekto finansavimu ar įmonės plėtros galimybe, įgyvendinimą. Investicinės paskolos gali būti išduodamos tiek juridiniams (didelėms, vidutinėms, mažoms įmonėms), tiek ir fiziniams asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą ar turintiems individualią įmonę. NT įsigijimas, remontas, įrangos pirkimas: tai – tik dalis dažnam juridiniam ar fiziniam asmeniui aktualių tikslų, kuriuos sėkmingai įgyvendinti gali padėti investicinė paskola verslui.

Tiesa, nepaisant „durų“, kurias gali padėti „atidaryti“ Jūsų pateiktos paraiškos investicinei paskolai gauti patvirtinimas, šis finansinis produktas, kitaip nei greitoji paskola ar kitų rūšių kreditai, iš potencialaus gavėjo reikalauja tvirtesnio užtikrinimo dėl tinkamo prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymo.  Tas užtikrinimas ؎ tai kilnojamas ir nekilnojamasis turtas, trečiųjų šalių laidavimas bei įvairios kitos priemonės, priimtinos, atsižvelgiant į konkretaus kreditoriaus keliamus reikalavimus.

Dažniausios investicinės paskolos sąlygos

 

Sąlyga Aprašymas
Kredito suma Reikalinga kredito suma ne mažesnė kaip 50 000 Eur
Kredito terminas Kredito terminas nuo 6 iki 300 mėnesiu
Užtikrinimo priemonės Pagrindinė užtikrinimo priemonė - nekilnojamojo turto įkeitimas
Finansiniai reikalavimai Nuosavas kapitalas ne mažiau kaip 20%, o paskolos padengimo rodiklis nemažiau kaip 1.1
Naudos gavėjas Galutinis įmonės naudos gavėjas yra Lietuvos rezidentas
Reikalingi dokumentai Praėjusių i einamų finansinių metų balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita, informacija apie siūlomas užtikrinimo priemones arba jų vertinimo ataskaita, veiklos aprašymas arba verslo planas

Kaip matote pateiktoje iliustracijoje, pagrindinės investicinės paskolos sąlygos yra sudarytos iš:

 • Maksimalios investicinės paskolos sumos.
 • Investicinės paskolos grąžinimo laikotarpio.
 • Taikomos investicinės paskolos palūkanų normos.
 • Investicinės paskolos sutarties sudarymo mokesčio (įprastai taikoma apskaičiavimo praktika – tam tikras procentas nuo visos paskolos sumos).
 • Kreditoriui priimtinų užtikrinimo priemonių bei kitų reikalavimų, keliamų potencialiam paskolos gavėjui – juridiniam asmeniui.

Reikia suprasti, jog investicinės paskolos sąlygos, pateiktos kiekvieno kreditoriaus interneto svetainėje, ne tik gali tarpusavyje skirtis ir nebūtinai turi būti taikomos kiekvienam klientui. Konkrečiai Jūsų įmonei taikomos sąlygos paaiškėja tik tada, kai kreditorius, gavęs paskolos paraišką, atlieka mokumo įvertinimą. Tad, nors analizuojamose „Bigbank“ investicinėse paskolos sąlygose nurodyta maksimali suma siekia net iki 1 500 000 Eur, nereiškia, jog tokios aukštos „paskolos“ lubos yra pasiekiamos Jūsų įmonei. Konkreti paskolos suma, kaip ir kitos paskolos sąlygos yra susijusios su konkrečios įmonės situacija, atspindinčia pastarosios mokumą.

Investicinės paskolos skaičiuoklė

Investicinės paskolos skaičiuoklė leidžia greitai ir lengvai gauti informaciją apie tai, kokiomis sąlygomis konkreti kredito bendrovė siūlo galimybę pasiskolinti. Į skaičiuoklę įrašę pageidaujamą paskolos sumą bei paskolos laikotarpį, bus pateikiam preliminari informacija apie taikomą palūkanų normą, sutarties mokestį bei mėnesinės įmokos dydį.

Reikalavimai, keliami norint gauti investicinę paskolą

Investicinės paskolos įmonėms, lyginant su vartojimo paskolomis, skirtomis fiziniams asmenims, išsiskiria didesne reikalavimų gausa.

Reikalavimai įmonei ar veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui, norinčim gauti investicinę paskolą.

 • Ne trumpesnis, priklausomai nuo konkretaus kreditoriaus vidinės tvarkos, nei 6, 12 arba 24 mėnesių trukmės verslo vykdymo laikotarpis.
 • Geras kreditingumo reitingas, be kitų niuansų, reiškiantis įsiskolinimo nebuvimo faktą bei kitų kredito bendrovės keliamų mokumo kriterijų atitikimą.
 • Užtikrinimo priemonių, priimtinų kreditoriui, turėjimas.
 • Kai kurių kreditorių taikomas reikalavimas, jog paskutinių finansinių metų pajamos būtų ne mažesnės nei tam tikra suma (pavyzdžiui, 40 000 Eur).
 • Kai kurių kreditorių taikomas reikalavimas, susijęs su tam tikru santykiu tarp nuosavo ir skolinto kapitalo (pavyzdžiui, ne mažesnis nei 20 proc. santykis).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint gauti investicinę paskolą.

 • Užpildyta investicinės paskolos paraiška.
 • Išsamus veiklos aprašymas/verslo planas.
 • Kelių paskutinių metų (tikslus laikotarpis priklauso nuo konkretaus kreditoriaus reikalavimų) banko sąskaitos išrašai.
 • 3 mėnesių pelno – nuostolių ataskaitos.
 • Komercinis pasiūlymas (jei investicinė paskola imama, norint įsigyti reikalingą įrangą ar kitą techniką).
 • Turto vertintojų ataskaita (jei investicinė paskola suteikiama su NT įkeitimu).
 • Kiti dokumentai, priklausantys nuo kreditoriaus taikomų šios finansinės paskolos teikimo sąlygų.

Žinoma, konkreti kredito bendrovė įmonės juridiniams ir verslą turintiems fiziniams asmenims, norintiems pasinaudoti investicinės paskolos galimybe, taiko skirtingus reikalavimus, kurie įprastai nurodyti įmonės internetinėje svetainėje.

Investicinės paskolos rizikos

Investicinės paskolos rizikos

Nesvarbu, apie kokią finansinę paslaugą bekalbėtume (vartojimo paskolos, greitieji kreditai ir pan.), prieš priimant sprendimą šia pasinaudoti, reikia įvertinti ne tik pastarosios privalumus bei potencialią naudą, bet ir galimą riziką. Investicinės paskolos ne išimtis. Tai, bent kiek nusimanantiems finansų srityje, sufleruoja jau pats finansinio produkto pavadinimas. Juk, kaip žinia, investavimas visada yra susijęs su didesne ar mažesne rizika. O, apie kuo didesnes sumas kalbama, tuo, natūralu, ir rizika yra didesnė.

Žemiau pabandėme išskirti pagrindines investicinės paskolos rizika.

Rizika prarasti kreditoriui paliktas užtikrinimo priemones, pavyzdžiui, nekilnojamąjį turtą. Toks pavojus iškyla tada, kai paskolos gavėjas netinkamai vykdo sutartyje numatytas investicinės paskolos sąlygas. Arba, kalbant paprastai, tinkamai ir laiku nemoka sutartyje numatytų mėnesinių paskolos įmokų.

Sumažėjęs kreditingumas, reiškiantis blogesnes sąlygas pasiskolinti ateityje. Nesvarbu, kalbėtume apie paskolas, skirtas asmeniniams poreikiams, ar verslo reikmėms, jų faktas reiškia žemesnį kliento kreditingumą, susijusį su pasikeitusiu turimų įsipareigojimų bei gaunamų pajamų santykiu. Tokia situacija, ateityje prireikus vėl pasiskolinti, gali reikšti blogesnes paskolos sąlygas (pavyzdžiui, žemesnės paskolos „lubos“ ar didesnė palūkanų norma) ar apskritai užkirsti kelią pasinaudoti pageidaujamu finansiniu paketu. Ypač – tais atvejais, jei nepavyksta tinkamai įvykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų.

Garantijos, jog paskola padės įgyvendinti tikslus, nebuvimas. Nepaisant verslo plane numatytų ambicingų tikslų, susijusių su verslo plėtra, net ir gavus investicinę paskolą, niekas nesuteikia garantijos, jog viskas „eisis kaip per sviestą“, o turėti planai atneš naudą, kurios buvo tikimąsi.

Tad, tiek prieš pateikiant investicinės paskolos paraišką, tiek kreditoriui šią jau patirtinus (šis etapas Jus neįpareigoja imti paskolos), derėtų dar kartą objektyviai apsvarstyti visus „už“ bei „prieš“ ir tik tada pasirašyti paskolos sutartį.

Kaip gauti investicinę paskolą?

Nors investicinės paskolos suteikimo eiga gali keistis, priklausomai nuo konkrečios kredito įmonės vidaus taisyklių, tačiau standartinis procesas, kurį išsamiau aptarsime žemiau, dažnu atveju yra labai panašus.

Taigi, jei Jums yra reikalinga investicinė paskola verslui, turite:

 • Užpildyti investicinės paskolos paraišką, kurią rasite pasirinktos kredito bendrovės interneto svetainėje. O, norint turėti galimybę pasinaudoti geriausiomis šios verslo paskolos rūšies sąlygomis, siūlome pateikti paraiškas keliems skirtingiems kreditoriams. Tai nieko nekainuoja, o laimėti, pradedant maksimalia galima paskolos suma ir baigiant žemesne palūkanų normą, tikrai galite!
 • Pateikti reikiamus dokumentus. Įprastai kredito įstaigos, pildant paraišką ar jau po jos pateikimo, iš kliento pareikalauja pagrindinių įmonės dokumentų (įstatų, informacijos apie akcininkus ir kita), verslo plano, finansinės ataskaitos, užstato, kuris yra paliekamas, turto vertintojų ataskaitos ir pan).
 • Kreditoriui atlikus įmonės kreditingumo įvertinimą ir sulaukus paraiškos patvirtinimo, išsamiai susipažinti su pateiktomis investicinės paskolos sąlygomis.
 • Kreditoriaus siūlomoms sąlygoms tenkinant, belieka pasirašyti investicinės paskolos sutartį ir, sulaukus pinigų pervedimo, pradėti įgyvendinti tikslus, dėl kurių ir buvo priimtas sprendimas pasinaudoti šiuo finansiniu paketu.

Įmonės, kurios teikia investicines paskolas

Investicines verslo paskolas gali pasiūlyti ne tik didieji šalies komerciniai bankai, bet ir įvairios kitos, patikimos, rinkoje siūlomos kredito bendrovės:

 • „ARKU“
 • „SmeBank“
 • „Profitus“
 • „Kreda“
 • „CapitalBox“
 • „Šeimos kredito unija“;
 • Finbee
 • „Hipocredit“ ir kiti kreditoriai.

Konkrečios kredito bendrovės taikomos sąlygos, norintiems pasinaudoti investicinės paskolos verslui galimybe, nurodytos kiekvieno kreditoriaus interneto svetainėje. Tiesa, apibendrinus galima teigti, jog investicinė paskola gali būti suteikiama fiziniam arba juridiniams klientui, kuris:

 • turi aukštą kreditingumą;
 • turi verslo planą, kuriame pateikiama informacija apie investicinės paskolos būtinybę bei jos panaudojimo tikslus.
 • turi kreditoriaus pageidaujamas paskolos užtikrinimo priemones, pavyzdžiui, NT.

Kodėl verta rinktis investicinę paskolą?

Investicinė paskola – tai galimybė vykdyti pageidaujamą savo verslo plėtrą bei įgyvendinti išsikeltus tikslus, kuriems yra reikalingos finansinės lėšos. O „laisvų“ pinigų, kaip žinia, neturi dažna įmonė, ypač – kalbant apie smulkiojo verslo atstovus.

Šios finansinės paslaugos suteikimo procesas, ypač – kreipiantis ne į komercinius bankus, o į mažesnes kredito bendroves, yra greitas ir nesudėtingas. Vadinasi, verslininkai gali susitelkti į savo veiklos plėtojimą, o ne, pavyzdžiui, investicijų iš šalies paiešką. Taip pat, lyginant su pastaruoju finansiniu sprendimu (išorės investuotojų lėšomis), investicinės paskolos leidžia išsaugoti savo verslo nepriklausomybę, išvengiant būtinybės tam tikrą įmonės akcijų dalį perleisti investuotojams.

Kokių tikslų įgyvendinimui gali būti panaudojama investicinė verslo paskola?

Verslininkai – dažnu atveju kūrybingi žmonės, tad poreikiai, dėl kurių investicinė paskola tampa aktuali, yra patys įvairiausi. Tiesa, galima išskirti populiariausius tikslus, kurių įgyvendinimui yra panaudojamos investicinės paskolos.

 • NT įsigijimas arba statybos.
 • NT vystymas, įsigyjant žemės sklypą ar statant pastatus, siekiant minėtus objektus parduoti.
 • Įrangos, reikalingos darbo našumo didinimui ar gaminių asortimento plėtrai, įsigijimas.
 • Ūkio plėtra, įprastai apimanti ūkininkams reikalingos žemės ar technikos įsigijimą.
 • Auto ūkio atnaujinimas, įsigyjant reikalingas transporto priemones.

Taigi, investicinė paskola verslui, nors, kaip ir kitos rūšies paskolos, turi tiek privalumų, tiek ir trūkumų, yra vienas racionaliausių sprendimų fiziniams ir juridiniams asmeninėms, siekiantis verslo plėtros ir, žinoma, su tuo susijusių pajamų augimo.

Rate this post
GAUTI PASKOLOS PASIŪLYMĄ
greitas kreditas palyginimas